INFORMARE

Cu privire la PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru beneficiarii serviciilor

CENTRULUI DE PEDIATRIE

 

CE DATE COLECTEAZĂ CENTRUL DE PEDIATRIE?

Ce sunt datele cu caracter personal?

”Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce date colectează CENTRUL DE PEDIATRIE?

CENTRUL DE PEDIATRIE poate colecta si prelucra date cu caracter personal transmise de persoane fizice care solicita:
(i) consultatii medicale,
(ii) o oferta de servicii sau
(iii) care incheie un contract cu CENTRUL DE PEDIATRIE.

In cazul persoanelor juridice, CENTRUL DE PEDIATRIE colecteaza si utilizeaza datele personale apartinand reprezentantilor legali, imputernicitilor sau altor persoane desemnate ca persoane de contact in relatia cu CENTRUL DE PEDIATRIE.

De asemenea, CENTRUL DE PEDIATRIE poate colecta date personale furnizate de orice persoana fizica care solicita furnizarea de informatii privind produsele si serviciile CENTRUL DE PEDIATRIE.

In mod special, avand in vedere activitatea desfasurata de catre CENTRUL DE PEDIATRIE, respectiv servicii de asistenta medicala preventiva si curativa, pe langa datele cu caracter personal generale, vor fi colectate de la persoanele fizice si date genetice si date privind sanatatea, asa cum sunt acestea definite de catre regulamentul UE 2016/679.

Colectarea datelor personale poate avea loc prin diverse metode, in functie de modalitatea in care alegeti sa comunicati cu noi:

 • telefonic,
 • prin intermediul postei electronice,
 • prin utilizarea website-ului centruldepediatrie.ro sau
 • in mod direct, prin comunicarea datelor dvs. personalului din locatiile noastre.

Categorii de date utilizate de CENTRUL DE PEDIATRIE

In functie de relatia sau interactiunea pe care o aveti cu CENTRUL DE PEDIATRIE, putem prelucra date precum:

Date de identificare, facturare si date de contact

In functie de serviciile prestate, datele pe care le putem colecta si prelucra sunt cele de identificare, cele de facturare si date de contact precum: nume, prenume, CNP, seria si numarul cartii de identitate si alte date din actul de identitate, adresa de e-mail, numar de telefon, profesie/functie detinuta, adrese de domiciliu / facturare /, informații bancare (date privind cardul bancar, contul IBAN, daca este necesar pentru efectuarea unei plati la achizitia unui serviciu sau in cazul platii unei facturi).

Aceste date sunt necesare pentru prestarea serviciilor medicale, facturare si incasare si orice alte activitati care tin de derularea relatiei pacientului cu CENTRUL DE PEDIATRIE. Transmiterea acestor date este necesara furnizarii serviciilor CENTRUL DE PEDIATRIE. In lipsa acestor informatii, CENTRUL DE PEDIATRIE nu va putea presta catre dvs. serviciile solicitate.

Date genetice

Înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză

Date privind sanatatea

înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate/boala a acesteia

Date din fisa medicala

CNP, CID, numărul cardului de asigurat, data nașterii, sexul, numărul membrilor de familie, istoricul familial, datele de contact ale aparținătorilor, ale celor care îi îngrijesc pe pacienți, istoricul și detaliile vaccinărilor, detalii legate de medicație, alergiile, starea prezentă și trecută privind afecțiunile medicale și chirurgicale, datele genetice, rezulatele investigațiilor de laborator și ale celor imagistice, ECG-uri, ecografii și toate celelalte informații necesare acordării îngrijirilor medicale

Date comerciale

Exista situatii in care vom colecta si inregistra temporar e-mailurile sau mesajele din formularele de contact dar si imaginea, ori de cate ori va prezentati intr-unul dintre sediile CENTRULui DE PEDIATRIE. Imaginea dvs. ce ar putea fi inregistrata de catre camerele de supraveghere instalate in magazinele CENTRUL DE PEDIATRIE nu este folosita in alte scopuri, aceste inregistrari fiind efectuate si pastrate pentru asigurarea pazei si protectiei persoanelor si bunurilor comercializate.

 
ÎN CE SCOPURI SUNT UTILIZATE DATELE DVS. DE CĂTRE CENTRUL DE PEDIATRIE?

CENTRUL DE PEDIATRIE poate colecta, prelucra si pastra datele dumneavostra in vederea indeplinirii unora sau mai multe dintre urmatoarele scopuri:

Achizitionarea de servicii ale CENTRULUI DE PEDIATRIE

Datele pe care CENTRUL DE PEDIATRIE le colecteaza, prelucreaza si pastreaza in acest scop sunt, in mare parte, date cu caracter personal necesare pentru derularea mai multor operatiuni necesare in vederea furnizarii serviciilor medicale , cum ar fi:

 • Pregatirea, negocierea si transmiterea de oferte
 • Facturarea serviciilor si incasarea platilor
 • Contactarea sau informarea in legatura cu orice problema legata de servicii
 • Intocmirea, derularea si administrarea unui contract, in functie de tipul de servicii pentru care ati optat

Îmbunătățirea serviciilor oferite

Datele cu caracter personal pe care CENTRUL DE PEDIATRIE le colecteaza si prelucreaza in acest scop pot fi necesare pentru urmatoarele:

 • Crearea si/sau imbunatatirea aplicatiilor care au ca rol facilitarea gestionarii serviciilor oferite de CENTRUL DE PEDIATRIE;
 • Cercetare de piata, statistica, urmarire si monitorizare a vanzarilor si a comportamentului consumatorului
 • Gestionarea volumului si a modului de utilizare a produselor / serviciilor
 • Evaluarea produselor si serviciilor oferite

Marketing

CENTRUL DE PEDIATRIE utilizeaza datele personale, inclusiv cele de trafic si de localizare precum si datele colectate privind profilul de utilizator al serviciilor CENTRUL DE PEDIATRIE, pentru a transmite oferte de produse si servicii oferite de CENTRUL DE PEDIATRIE, adaptate nevoilor dvs., numai daca v-ati exprimat consimtamantul in acest sens.

Datele personale ne ajuta sa stim care sunt asteptarile si nevoile dvs. cu privire la serviciile pe care vi le oferim. Astfel, va vom include in campaniile noastre promotionale, veti fi la curent cu evenimentele organizate de noi sau in colaborare cu partenerii nostri si veti putea beneficia de oferte personalizate si de cele mai noi tehnologii.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi oferte si beneficii, va puteti exprima oricand optiunea de a primi comunicari comerciale, astfel:

 • In cazul persoanelor fizice: prin completarea Formularului de acord de prelucrare a datelor in scop de marketing disponibil in sediile CENTRULUI DE PEDIATRIE, prin apelare la numarul 0752 360 360
 • In cazul persoanelor juridice: prin transmiterea unui email la adresa contact@centruldepediatrie.ro.

Optiunile de marketing vor fi activate in maxim 30 de zile de la primirea acestora. Dupa exprimarea consimtamantului dvs., CENTRUL DE PEDIATRIE va putea transmite comunicari comerciale prin orice mijloc de comunicare: e-mail, telefonic, SMS, posta sau alte canale specifice.

CE MĂSURI DE SECURITATE A ADOPTAT CENTRUL DE PEDIATRIE PENTRU A VĂ PROTEJA DATELE?

CENTRUL DE PEDIATRIE  acorda o importanta deosebita protectiei datelor dvs. si a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate care sunt revizuite si adaptate periodic pentru protejarea acestora impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului ilicit sau neautorizat. Printre aceste masuri se numara:

 • Implementarea si revizuirea periodica a politicilor, procedurilor si instructiunilor de lucru destinate securizarii prelucrarii datelor cu caracter personal
 • Instruirea periodica si sistematica a tuturor angajatilor care prelucreaza date cu caracter personal
 • Limitarea accesului la datele cu caracter personal in conformitate cu principiile din politica generala de securitate („nevoia de a sti”, „nevoia de a vedea” etc.)
 • Accesul securizat la aplicatiile si fisierele care contin date cu caracter personal
 • Implementarea unor solutii tehnice pentru securizarea comunicatiilor care includ date cu caracter personal
 • Monitorizarea proceselor de transfer a datelor cu caracter personal (prin serviciul de email, copiere pe suport extern, tiparire, scanare etc.) si blocarea tentativelor de transfer neautorizate
 • Implementarea unor solutii tehnice pentru asigurarea disponibilitatii datelor cu caracter personal in sistemele informatice utilizate
 • Criptarea comunicarilor ce contin date cu caracter personal

Centrul de Pediatrie poate comunica sau transfera datele cu caracter personal ale dvs. in conditiile in care acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor sau executarea contractului, pentru a asigura un interes legitim al CENTRUL DE PEDIATRIE sau pentru indeplinirea unei obligatii legale, catre urmatoarele categorii de destinatari:

 • Companii care presteaza servicii in numele CENTRUL DE PEDIATRIE (centre de efectuare de analize)
 • Societati de recuperare creante
 • Societati ce ofera servicii de tip posta/curierat
 • Furnizori de software si/sau echipamente
 • Alti subcontractanti ai CENTRUL DE PEDIATRIE
 • Companii de studii de piata/studii satisfactie clienti
 • Partenerii contractuali ai CENTRUL DE PEDIATRIE, in vederea promovarii produselor si serviciilor comercializate de acestia, exclusiv pe baza acordului dvs. exprimat in prealabil
 • Autoritati publice care au dreptul legal de a solicita astfel de informatii, precum, instante de judecata sau arbitrale, precum si autoritati competente sa cerceteze savarsirea de fapte penale.

Companiile destinatare care prelucreaza date cu caracter personal in cadrul Uniunii Europene/Zonei Economice Europene se supun acelorasi prevederi legale astfel incat transferul in aceasta zona geografica ofera garantiile necesare de protectie. Cu toate acestea, daca pentru aducerea la indeplinire a contractului va fi necesar transferul datelor cu caracter personal catre destinatari din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene sau a statelor care nu ofera un grad de protectie adecvat, CENTRUL DE PEDIATRIE se va asigura ca transferul datelor dvs. va fi insotit de garantii corespunzatoare, cum ar fi incheierea unor contracte care vor include clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal dezvoltate de catre Comisia Europeana.

CÂT TIMP SUNT PĂSTRATE DATELE DVS. DE CĂTRE CENTRUL DE PEDIATRIE ROMÂNIA?

Ca regula generala, CENTRUL DE PEDIATRIE prelucreaza datele dvs. cu caracter personal:
(i) pe toata perioada prestarii serviciilor/de valabilitate a contractelor,
(ii) ulterior incetarii prestarii serviciilor/contractelor, pentru o perioada de 3 ani,
(iii) ulterior expirarii perioadei de 3 ani, in cazul in care pastrarea Datelor Personale colectate este necesara in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu, insa fara a depasi durata maxima prevazuta de aceasta.

Datele cu caracter personal colectate in vederea transmiterii de comunicari de marketing vor fi prelucrate pana la data retragerii consimtamantului exprimat dumneavostra, insa nu mai mult de 3 ani de la data incetarii prestarii serviciilor/contractelor sau, in cazul in care aveti incheiate mai multe contracte, de la data incetarii ultimului contract incheiat cu CENTRUL DE PEDIATRIE.

CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI CU PRIVIRE LA DATELE COLECTATE DE CĂTRE CENTRUL DE PEDIATRIE ROMÂNIA?

CENTRUL DE PEDIATRIE va permite exercitarea drepturilor prevazute de legislatia in vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de CENTRUL DE PEDIATRIE, de a obtine confirmarea faptului ca prelucreaza sau nu datele dvs.
 • Dreptul de acces la datele dvs. si la informatii precum scopurile prelucrarii, categoriile de date, categoriile de destinatari sau destinatarii acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizata. In cazul in care datele personale nu sunt colectate direct de la dvs., sursa acestor date precum si, acolo unde este cazul, existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri
 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea acestora
 • Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care prelucrarea datelor personale nu mai este necesara, atunci cand va retrageti consimtamantul sau in alte cazuri prevazute in mod expres de legislatia in domeniu dupa experirarea perioadei de retentie (a se vedea sectiunea Cat timp sunt pastrate datele dvs?)
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii atunci cand nu este afectata relatia contractuala sau indeplinirea obligatiilor de catre oricare dintre parti
 • Dreptul la portabilitatea datelor, care consta in posibilitatea de a solicita CENTRUL DE PEDIATRIE transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs., intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si transmis catre un alt operator
 • Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, in orice moment, in mod gratuit in anumite situatii permise de lege (de exemplu atunci cand prelucrarea datelor personale are ca temei interesul legitim al CENTRUL DE PEDIATRIE), inclusiv dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Persoana vizata are posibilitatea de a isi exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie
 • Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Pentru exercitarea acestor drepturi puteti inainta catre CENTRUL DE PEDIATRIE o cerere scrisa, datata si semnata, la sediul CENTRUL DE PEDIATRIE. De asemenea, puteti completa si trimite Formularul pentru exercitarea drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este disponibil pe www.centruldepediatrie.ro si in sediile CENTRULUI DE PEDIATRIE.

Retragerea consimtamantului pentru utilizarea datelor personale in scop de marketing

Retragerea consimtamantului pentru utilizarea datelor personale in scop de marketing poate avea loc in orice moment, astfel:

 • In cazul persoanelor fizice: prin solicitare directa in cadrul cabinetelor noastre sau prin email catre contact@centruldepediatrie.ro.
 • In cazul persoanelor juridice: prin transmiterea unui email la adresa contact@centruldepediatrie.ro.
 • In ambele cazuri, retragerea consimtamantului isi va produce efectele in termen de maxim 30 de zile de la data primirii cererii.
CUM PROTEJEAZĂ CENTRUL DE PEDIATRIE DREPTURILE REFERITOARE LA PROTECȚIA DATELOR COPIILOR?

CENTRUL DE PEDIATRIE nu ofera servicii în mod direct copiilor sub 16 ani si nu utilizeaza datele cu caracter personal ale acestora în scopuri de marketing sau pentru crearea de profiluri de utilizator. Cu toate acestea, atunci cand serviciile solictate presupun prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom solicita expres acordul parintilor in acest sens si vom lua masuri de securitate adecvate acestei categorii de persoane. In aceste cazuri se vor solicita si prelucra atat datele copiilor cat si ale parintilor/parintelui care solicita serviciile medicale.

DE UNDE COLECTEAZĂ CENTRUL DE PEDIATRIE DATELE DVS.?

In general, CENTRUL DE PEDIATRIE colecteaza datele in mod direct, dar si prin persoane imputernicite sa presteze servicii pentru CENTRUL DE PEDIATRIE, de la terti diversi, in cazul in care v-ati exprimat acordul pentru transferul de date.

In cazul clientilor persoane juridice, reprezentantul legal sau imputernicitul in relatia cu CENTRUL DE PEDIATRIE este responsabil pentru datele personale pe care le ofera cu privire la alte persoane (angajati, utilizatori ai serviciilor contractate etc.) si are obligatia de a informa aceste persoane cu privire la scopul transmiterii.


Regulamantul UE 2016/679

Legea 46/2003 – legea drepturilor pacientuluiDATE DE CONTACT  CENTRUL DE PEDIATRIE

Flaviu CĂTINAȘ – administrator
email: contact@centruldepediatrie.ro